Pożegnanie

Człowieka mierzy się miarą serca
Jan Paweł II

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 25 maja 2018 roku zmarła, nasza koleżanka.

ŚP. Teresa Fijołek
Członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Była wspaniałym człowiekiem, zawsze wrażliwa na ludzkie krzywdy i gotowa nieść pomoc. Społecznik, najpierw myślała o innych, nigdy o sobie. Całym swoim życiem zasłużyła na szacunek wszystkich, którzy ją znali. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Łączymy się w bólu z rodziną                                             Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS